O'Reilly logo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III by Eric A. Meyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Selektory

Łatwość przyporządkowania zbioru stylów wszystkim elementom tego samego typu jest jedną z podstawowych zalet CSS, w szczególności dla projektantów stron internetowych. Czyż nie robi to wrażenia? Wystarczy wyobrazić sobie taką sytuację: edytując jeden wiersz kodu CSS, można zmienić kolor wszystkich nagłówków. Nie podoba się wykorzystywany na stronie niebieski? Wystarczy zmienić jeden wiersz kodu, a nagłówki stają się purpurowe, żółte, kasztanowe lub przyjmują dowolny kolor, jaki tylko można sobie zażyczyć. Pozwala to projektantowi strony skupić się na projektowaniu zamiast na bardziej przyziemnej pracy. Następnym razem, gdy będzie się na spotkaniu i ktoś będzie chciał zobaczyć nagłówki w innym odcieniu zieleni, wystarczy zmienić ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required