O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 21. Współdziałanie

Czasami programy pisane w języku C# muszą korzystać z komponentów programowych, które nie zostały zaimplementowane z myślą o platformie .NET. Przeważająca większość usług udostępnianych przez system Windows została zaprojektowana pod kątem używania w kodzie niezarządzanym (czyli w kodzie, który nie korzysta ze środowiska realizacji zarządzanej, udostępnianego przez CLR), i chociaż biblioteka klas .NET Framework zawiera wiele klas stanowiących opakowania tych usług, to jednak może się zdarzyć, że będziemy chcieli skorzystać z takiej możliwości, której API .NET nie udostępniają. Co więcej, my lub nasza firma możemy dysponować istniejącym już kodem niezarządzanym, którego chcielibyśmy używać w programach C#. CLR pozwala ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required