O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Wielowątkowość

Wielowątkowość zapewnia aplikacji możliwość jednoczesnego wykonywania kilku fragmentów kodu. Istnieją dwa najczęściej występujące powody, by tak robić. Pierwszy to wykorzystanie możliwości przetwarzania równoległego, jakimi dysponują nowoczesne komputery — wielordzeniowe procesory są dziś w mniejszym lub większym stopniu wszechobecne, a wykorzystanie ich pełnego potencjału obliczeniowego wymaga dostarczenia procesorowi wielu strumieni pracy, by każdy z rdzeni miał co robić. Kolejnym częstym powodem tworzenia kodu wielowątkowego jest chęć uniknięcia sytuacji, w których postępy działania programu zostaną zahamowane przez jakąś powolną i długotrwałą operację, taką jak odczyt danych z dysku. Wielowątkowość nie jest jednak ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required