O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Podstawy stosowania języka C#

Wszystkie języki programowania muszą zapewniać pewne możliwości. Muszą umożliwiać wyrażanie obliczeń oraz operacji, które nasz kod ma wykonywać. Programy muszą być w stanie podejmować decyzje na podstawie przekazywanych do nich danych wejściowych. Czasami pojawi się także konieczność wielokrotnego wykonywania tych samych operacji. Te podstawowe możliwości są kwintesencją programowania, a niniejszy rozdział pokazuje, jak można z nich korzystać w języku C#.

Zależnie od tego, jakie posiadasz doświadczenie, niektóre z fragmentów tego rozdziału mogą Ci się wydać znajome. Uważa się, że C# należy do „rodziny języka C”. C jest językiem wywierającym wielki wpływ na inne języki programowania i wiele z nich zapożyczyło ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required