O'Reilly logo

C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zdarzenia

Wykorzystywaniu delegatów w programie często towarzyszy podział na dwie role: nadawcy oraz subskrybenta. Nadawca (ang. broadcaster) to typ zawierający pole delegatu. To on decyduje o tym, kiedy rozpocząć „emisję”, wywołując delegat. Subskrybenci (ang. subscribers) to odbiorcy emisji, dysponenci metod docelowych. Subskrybent decyduje o tym, kiedy rozpocząć nasłuch i kiedy go zaprzestać, wywołując operacje += i -= na rzecz delegatu u nadawcy. Pojedynczy subskrybent nie wie, a w każdym razie na ogół nie musi wiedzieć, o istnieniu innych subskrybentów.

Taki układ i schemat postępowania został w języku C# uporządkowany i sformalizowany za pomocą konstrukcji zwanej zdarzeniem. Otóż zdarzenie jest konstrukcją, która eksponuje jedynie podzbiór ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required