O'Reilly logo

Budowanie mikrousług by Sam Newman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Mikrousługi (microservices) to podejście do systemów rozproszonych, które promuje wykorzystanie niewielkich, współpracujących ze sobą usług z własnymi cyklami życia. Ponieważ mikrousługi są przede wszystkim modelowane wokół domen biznesowych, ich stosowanie pozwala uniknąć problemów tradycyjnych architektur warstwowych. Mikrousługi pozwalają również integrować nowe technologie i techniki, które pojawiły się w ostatnim dziesięcioleciu. To pomaga uniknąć pułapek wielu implementacji architektur zorientowanych na usługi.

W tej książce zamieszczono mnóstwo konkretnych przykładów wykorzystania mikrousług na świecie, w tym w takich firmach jak Netflix, Amazon, Gilt czy firmy z grupy REA. Wszystkie wymienione firmy odkryły ogromną zaletę tej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required