O'Reilly logo

Budowa prostych robotów. Niezwykłe projekty ze zwykłych materiałów by Kathy Ceceri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Konstruowanie robotów staje się coraz prostsza.

Analizując to stwierdzenie, możemy dojść do wniosku, że upychając coraz bardziej skomplikowaną elektronikę do coraz to mniejszych obudów, możemy robić samodzielnie w domu (bez specjalistycznego sprzętu) coraz więcej rzeczy. Ta sama technologa, która pozwala na umieszczenie modułu GPS, czujnika przechyłu, aparatu fotograficznego i bezprzewodowego modemu nawiązującego połączenia z internetem w małej obudowie telefonu komórkowego, umożliwia również miniaturyzację robotów.

Naukowcy, wiedząc, że mózg robota nie musi być większy od znaczka pocztowego, są w stanie zaprojektować korpusy robotów z niestandardowych materiałów takich jak polimery, karton, a także innych rozciągliwych i niełamliwych tworzyw. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required