O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Głos studentów

Każdy algorytm to materiał wydawniczy.

Emily Bell, dyrektorka Tow Center for Digital Journalism w Columbia University Graduate School of Journalism

Do współuczestnictwa w napisaniu niniejszego rozdziału zaprosiłyśmy studentów, którzy uczestniczyli w pierwszej edycji kursu „Wstęp do nauki o danych”[208]. Postanowili oni wykorzystać swój rozdział do podzielenia się swoimi przemyśleniami i wrażeniami na temat tego kursu. Współautorami rozdziału są: Alexandra Boghosian, Jed Dougherty, Eurry Kim, Albert Lee, Adam Obeng i Kaz Sakamoto.

Proces myślowy

Kiedy studiujesz naukę o danych, nie możesz zacząć od niczego innego, jak tylko od rzeczy najnowszych.

Wstępny wykład z fizyki zazwyczaj obejmuje mechanikę, elektryczność i magnetyzm, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required