O'Reilly logo

Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań by Cathy O'Neil, Rachel Schutt

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wprowadzenie: czym jest nauka o danych?

W ostatnich kilku latach w mediach stało się dość głośno wokół nauki o danych i wielkich danych. Oczywistą pierwszą reakcją na to mogła być pewna doza sceptycyzmu i zakłopotania. I rzeczywiście, zareagowałyśmy — Rachel i Cathy — właśnie w ten sposób.

Tak więc przez pewien czas nie mogłyśmy ochłonąć ze zdumienia — najpierw z osobna, a potem, kiedy się spotkałyśmy, razem przez wiele środowych śniadań. Prześladowało nas jednak dokuczliwe uczucie, że w tym medialnym szumie było coś prawdziwego, być może coś głębokiego i doniosłego, znamionującego przesunięcie paradygmatu w naszym podejściu do danych. Być może — zastanawiałyśmy się — jest to nawet przesunięcie paradygmatu sprzyjające wzmocnieniu naszych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required