O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. Wdrażanie

Poświęciłeś sporo czasu na zbudowanie w technologii ASP.NET MVC najlepszej witryny internetowej na świecie, ale nikt się o tym nie przekona, dopóki witryna nie zostanie umieszczona na serwerze WWW, a użytkownicy nie uzyskają rzeczywistej możliwości korzystania z niej. Skopiowanie witryny internetowej na serwer WWW i jej udostępnienie użytkownikom nosi nazwę wdrożenia i na pewno nie jest koncepcją stosowaną jedynie w przypadku witryn internetowych zbudowanych w technologii ASP.NET MVC.

W tym rozdziale zostaną przedstawione najpopularniejsze techniki pozwalające na umieszczenie witryny w internecie — od prostego kopiowania plików do pracy z dostawcami usług w chmurze w celu zapewnienia największej skalowalności i jak najdłuższego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required