O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Buforowanie

Praktycznie każda witryna internetowa oferuje pewną ilość treści rzadko ulegającej zmianie, zawiera statyczne strony zmieniające się jedynie podczas uaktualniania aplikacji lub ma strony z treścią modyfikowane co kilka godzin bądź nawet dni.

Problem polega na tym, że aplikacja sieciowa ciężko pracuje nad wygenerowaniem treści zupełnie od początku za każdym razem, gdy otrzyma żądanie. W efekcie te same dane mogą być generowane tysiące razy. Czy nie byłoby rozsądne uniknięcie wielokrotnego generowania tej samej treści? Zamiast tego treść powinna być wygenerowana jednokrotnie, zapisana, a następnie wykorzystywana do udzielania odpowiedzi na żądania pojawiające się w przyszłości.

Koncepcja przechowywania i ponownego używania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required