O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Operacje na danych przeprowadzane równolegle, asynchronicznie i w czasie rzeczywistym

Model programowania aplikacji sieciowej tradycyjnie opiera się na synchronicznej komunikacji na linii klient – serwer, w której przeglądarka internetowa wykonuje żądanie HTTP, a następnie oczekuje na udzielenie odpowiedzi przez serwer. Wprawdzie ten model sprawdza się doskonale w większości sytuacji, jednak może być bardzo nieefektywny podczas obsługi długo wykonywanych lub skomplikowanych transakcji.

W tym rozdziale przekonasz się, jak wykorzystać zalety techniki asynchronicznego i równoległego przetwarzania na platformie ASP.NET MVC. Tego rodzaju rozwiązanie możesz zastosować w skomplikowanych sytuacjach, np. możesz wykorzystać asynchroniczne przetwarzanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required