O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Programowanie na platformy mobilne

Sieć mobilna to oferujące bardzo duże możliwości medium dostarczania treści większej grupie użytkowników. Wraz ze zwiększającą się liczbą używanych smartfonów i rozwojem sieci mobilnej uwzględnienie urządzeń mobilnych podczas przygotowywania projektów staje się coraz ważniejsze.

Największy problem podczas przygotowywania aplikacji do jej używania w sieci mobilnej polega na tym, że nie wszystkie urządzenia mobilne są tworzone w taki sam sposób. Poszczególne urządzenia mają różne możliwości sprzętowe i zainstalowane przeglądarki internetowe, a także odmienne funkcje, np. w zakresie dotykowej obsługi urządzenia itd. Przystosowanie witryny internetowej do prawidłowego i spójnego działania w różnych urządzeniach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required