O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Podstawy ASP.NET MVC

Microsoft ASP.NET MVC to platforma służąca do tworzenia aplikacji sieciowych opartych na popularnej i dopracowanej platformie .NET. ASP.NET MVC w dużej mierze wykorzystuje wzorce projektowe i praktyki, które kładą nacisk na luźną architekturę aplikacji oraz tworzenie łatwego w obsłudze kodu.

W tym rozdziale zapoznasz się z podstawami platformy ASP.NET MVC, od jej rodowodu i koncepcji architektonicznych, na bazie których została utworzona, aż po sposoby wykorzystania oprogramowania Microsoft Visual Studio 2012 do tworzenia w pełni funkcjonalnych aplikacji sieciowych ASP.NET MVC. Następnie zagłębisz się w projekt aplikacji sieciowej ASP.NET MVC, aby poznać możliwości oferowane przez platformę — między innymi funkcjonujące ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required