O'Reilly logo

ASP.NET MVC 4. Programowanie by Hrusikesh Panda, Todd Snyder, Jess Chadwick

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Integracja platform ASP.NET MVC i Web Forms

Platforma ASP.NET MVC nie była pierwszym krokiem Microsoftu w kierunku ekosystemu programowania sieciowego. W rzeczywistości Microsoft od dawna znajduje się w tym ekosystemie. Poprzedniczka platformy ASP.NET MVC, czyli platforma o nazwie ASP.NET Web Forms (przed pojawieniem się ASP.NET MVC określana mianem po prostu ASP.NET), została wprowadzona na rynek w roku 2002 wraz z pierwszą wersją platformy .NET. Na przestrzeni dekady popularność platformy ASP.NET Web Forms nieustannie wzrastała, aż do osiągnięcia punktu krytycznego. Spora liczba programistów zyskała znaczące umiejętności w zakresie tworzenia i obsługi witryn internetowych w tej technologii — z jej wykorzystaniem zrealizowano bardzo ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required