O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Projekty w realizacji

Można zadać sobie pytanie, co zostało przygotowane między wydaniami o nazwach kodowych Orcas i Hawaii. Wszystkie wydania Visual Studio .NET mają nazwy kodowe pochodzące od nazw wysp leżących w szlaku wodnym Puget Sound. Dlatego też wybór nazwy Hawaii może oznaczać, że zespół rozrośnie się w kolejnych latach. Jednak równie dobrze może to po prostu oznaczać żal zespołu, że cały budynek 42 nie stoi na plaży, na wyspie Maui.

Społeczność platformy .NET

Gdziekolwiek jest to możliwe, my jako część społeczności kilku milionów programistów .NET powiększamy swoje szeregi na świecie, łącząc się w internecie dzięki witrynom społeczności, na przykład http://www.asp.net i http://www.aspinsiders.com. Firma Micorsoft nie ma możliwości rozrośnięcia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required