O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wdrożenie lokalne

Elementami ściśle wymaganymi do wdrożenia większości aplikacji ASP.NET — do wdrożenia większości aplikacji .NET — są kopie nowych plików, umieszczonych w odpowiednich katalogach na odpowiednim komputerze, które nadpisują wszystkie poprzednie wersje istniejących plików. Ten proces nazywamy wdrożeniem XCOPY.

Wdrożenie XCOPY jest tak proste, że doświadczeni programiści pytają: „Czy to już wszystko?”. To wdrożenie zapewnia wszystkie zalety .NET z wyjątkiem możliwości globalnego wdrożenia podzespołów (na przykład użycia modułów kodu aplikacji dla wielu aplikacji) oraz wcześniejszej kompilacji aplikacji. W celu implementacji globalnie dostępnych modułów kodu będziemy używali wdrożenia globalnego, które zostanie opisane w dalszej części ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required