O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Śledzenie

Śledzenie pozostaje łatwym sposobem określania tego, co zachodzi w programie. Jeżeli wrócimy do czasów klasycznego ASP, zauważymy, że wtedy jedynym sposobem śledzenia wydarzeń zachodzących w kodzie było umieszczenie w strategicznych miejscach programu poleceń Response.Write. Te polecenia pozwalały na upewnienie się, że określony punkt w kodzie został osiągnięty, oraz prawdopodobnie na wyświetlanie wartości pewnych zmiennych. Sporym problemem w tej ręcznej technice śledzenia, poza dużym nakładem włożonej w to pracy, był fakt, że przed przekazaniem programu użytkownikom należało mozolnie usunąć wszystkie wpisane polecenia.

ASP.NET zapewnia lepsze sposoby zbierania informacji śledzących. Możemy więc dodać śledzenie na poziomie aplikacji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required