O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie do IIS 7.0

Na potrzeby tego rozdziału przyjęto założenie, że używany jest serwer IIS 7.0, czyli wersja dołączona do systemu operacyjnego Windows Vista. Z wielu różnych powodów ta wersja IIS została napisana zupełnie od początku i jak się wkrótce przekonamy, wygląda całkiem odmiennie niż IIS v5.x i v6.x. W tej chwili wystarczy wiedzieć, że IIS 7.0 nadal obsługuje witryny internetowe napisane w klasycznym ASP, a także ASP.NET v1 do v3.5.

W celu ustalenia wersji IIS serwującej stronę można włączyć śledzenie na danej stronie (więcej informacji na temat śledzenia znajdzie się w Rozdział 19.) i sprawdzić wartość SERVER_SOFTWARE w sekcji Server Variables. Ewentualnie można na stronie umieścić kontrolkę Label i w następujący sposób ustawić ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required