O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wydajność

Wydajność często jest najważniejszą kwestią w aplikacjach komputerowych, szczególnie w aplikacjach sieciowych, które obsługują dużą liczbę zapytań. Jednym z oczywistych sposobów poprawienia wydajności jest zakup szybszego sprzętu z większą ilością pamięci. Istnieje również możliwość usprawnienia kodu, co prowadzi do wzrostu wydajności na wiele sposobów, niekiedy w bardzo wyrazistym stopniu. Rozpoczniemy pracę od analizy niektórych obszarów, charakterystycznych dla ASP.NET, które oferują największe możliwości w kwestii poprawy wydajności. Następnie zajmiemy się ogólnymi tematami .NET powiązanymi z poprawą wydajności.

Kwestie charakterystyczne dla ASP.NET

Prawidłowe zastosowanie przedstawionych poniżej funkcji ASP.NET umożliwia znaczne zwiększenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required