O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Buforowanie obiektów

We wszystkich wcześniejszych przykładach, przedstawionych w poprzednich podrozdziałach, buforowane strony lub fragmenty stron były opakowane kontrolką użytkownika. Natomiast ASP.NET pozwala na znacznie większą elastyczność w trakcie buforowania. Istnieje więc możliwość użycia buforowania obiektu w celu umieszczenia dowolnego obiektu w buforze. Obiekt może być dowolnego typu: typ danych, kontrolka sieciowa, klasa, DataSet itd.

Bufor obiektu jest przechowywany w pamięci serwera, ograniczonym zasobie, który ostrożny programista powinien wykorzystywać oszczędnie. Dlatego też częste użycie tego bufora powoduje duży przyrost wydajności, zwłaszcza że ASP.NET będzie usuwać starsze elementy, jeśli ilość pamięci stanie się niewystarczająca. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required