O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Buforowanie danych

Buforowanie danych jest (niespodzianka!) buforowaniem danych ze źródła danych. Dopóki zawartość bufora nie wygasła, to żądania danych będą realizowane z bufora zamiast z oryginalnego źródła danych. W sytuacji, gdy zawartość bufora z jakiegokolwiek powodu przekroczyła termin ważności, wtedy aplikacja pobiera z oryginalnego źródła danych aktualne dane, a zawartość bufora ulega odświeżeniu. Jak się o tym przekonamy, istnieje wiele powodów wygasania ważności bufora. Obejmują one: przekroczenie limitu czasu, zmianę danych lub zmiany w innych obiektach.

Dysponujemy dwoma rodzajami buforowania danych, obie metody są bardzo użyteczne:

  • buforowanie DataSourceControl,

  • bufor zależności SQL.

Buforowanie DataSourceControl

Omówione w Rozdział 7 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required