O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie do REST i JSON

SOAP to jeden ze standardów implementacji usług sieciowych, ale nie jedyny. Inny popularny styl implementacji to użycie REST w celu definicji położenia usługi oraz wykonywania wywołań do usługi, natomiast dane zostają zdefiniowanie za pomocą JSON. REST to prosty styl wywoływania usług sieciowych, który jest blisko związany z metodami (na przykład GET i POST) dostarczanymi przez protokół HTTP. Z kolei JSON to prosta alternatywa dla XML bazująca na sposobie definiowania danych w JavaScript. Najważniejszą zaletą protokołu SOAP pozostaje to, że jest ściśle zdefiniowany, a w połączeniu z WSDL znacznie łatwiejsze staje się tworzenie narzędzi, które automatycznie generują proxy. REST i JSON to bardzo proste protokoły, które ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required