O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie usługi sieciowej WCF

W przeciwieństwie do usług sieciowych ASP.NET wprowadzonych w platformie .NET 1.0 i wbudowanych w VS2002 technologia WCF (Windows Communication Foundation) została wprowadzona w platformie .NET 3.0, czyli wydaniu niepowiązanym ściśle z jakąkolwiek wersją Visual Studio. Ponieważ platforma .NET 3.0 pokazała się już po wprowadzeniu na rynek VS2005, pakiet VS2008 jest pierwszym wydaniem Visual Studio z wbudowaną obsługą WCF: szablony projektów i kreatory odpowiadają tym, które wcześniej zademonstrowano podczas omawiania usług sieciowych ASP.NET. Oczywiście pliki wygenerowane przez kreatory nie są dokładnie takie same, ponieważ cele technologii WCF są nieco odmienne od usług ASP.NET. W przeciwieństwie do budowania usług ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required