O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrolka Calendar

Kontrolka ASP Calendar jest wzbogaconą kontrolką sieciową, która zapewnia kilka możliwości:

  • Wyświetla kalendarz, pokazując jeden miesiąc.

  • Pozwala użytkownikowi na zaznaczenie dnia, tygodnia lub miesiąca.

  • Pozwala użytkownikowi na zaznaczenie zakresu dni.

  • Pozwala użytkownikowi na przeglądanie kolejnego bądź poprzedniego miesiąca.

  • Programowo steruje wyświetlaniem określonych dni.

Kontrolkę Calendar można w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb za pomocą różnych właściwości i zdarzeń. Przed zagłębieniem się w szczegóły, spójrzmy na podstawowy plik .aspx, przedstawiający kontrolkę Calendar oraz na gotową stronę. Tworzymy nową stronę internetową o nazwie Calendar-Simple.aspx i przeciągamy na stronę kontrolkę Calendar.

Na Przykład 5-28 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required