O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrolki MultiView i View

Czasami trzeba podzielić stronę internetową na oddzielne fragmenty z zapewnieniem łatwej nawigacji między nimi, przy czym w danym momencie wyświetlany ma być tylko jeden fragment. Jak dotąd sytuacja ta nie różni się niczym od działań, w których wykorzystywane są kontrolki Accordion lub TabContainer. Jednak kontrolki MultiView, View i Wizard dodają zapis kolejności, w których powinny być wyświetlane panele, podczas gdy w kontrolkach Tab i Accordion tego elementu nie ma.

Klasycznym przykładem wykorzystania tej techniki będzie wykonywanie określonej liczby kroków danego procesu w kontekście statycznej strony, na przykład finalizacja zakupów w sklepie internetowym lub transfer środków finansowych z jednego konta na drugie. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required