O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

SQL

Językiem wybranym do wykonywania zapytań i operacji w bazach danych jest Structured Query Language (strukturalny język zapytań), często określany jako SQL. Akronim SQL czasami jest wymawiany jako „sikjuel”. SQL jest językiem deklaracyjnym, w przeciwieństwie do języków proceduralnych. Jeżeli używaliśmy wcześniej języków typu VB lub C#, to przyzwyczajenie się do pracy z językiem deklaracyjnym może zająć trochę czasu.

Większość programistów ma skłonność do myślenia w kategoriach następującej sekwencji kroków: „Znajdź wszystkie zamówienia, podaj ID klienta, a następnie użyj tego ID do odnalezienia rekordu danego klienta w tabeli Customer i podaj mi jego adres e-mail”. W języku deklaracyjnym, takim jak SQL, deklarujemy całe zapytanie, a silnik będący ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required