O'Reilly logo

AngularJS. Szybkie wprowadzenie by Brad Green, Shyam Seshadri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 14.

Testowanie kompleksowe

Poznałeś już wszystkie tryby wchodzące w skład maszyny będącej aplikacją AngularJS, czyli kontrolery, widoki, usługi, filtry i dyrektywy. Wiesz też, jak ważne jest testowanie jednostkowe, i umiesz przetestować indywidualnie każdą część systemu AngularJS. Dobry zestaw testów jednostkowych pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu, który inaczej trzeba by było przeznaczyć na debugowanie, zapobieganie powstawaniu błędów i wyszukiwanie regresji.

Ale testy jednostkowe sprawdzają się tylko do pewnego stopnia. Za ich pomocą można się upewnić, że aplikacja działa poprawnie, lecz przy założeniu, że serwer działa w określony sposób. Przekonaliśmy się o tym podczas testowania usług i asynchronicznych wywołań serwerowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required