O'Reilly logo

AngularJS. Szybkie wprowadzenie by Brad Green, Shyam Seshadri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 3.

Testowanie jednostkowe w systemie AngularJS

W rozdziale 2. pokazaliśmy, jak utworzyć bardzo prostą podstawową aplikację AngularJS. Przedstawiliśmy kilka najczęściej używanych dyrektyw oraz opisaliśmy sposób definiowania kontrolerów w celu wzbogacenia funkcjonalności aplikacji.

Język JavaScript jest pozbawiony wielu dobrodziejstw znanych ze ściśle typowanych języków programowania, takich jak bezpieczeństwo typów czy kompilator. Z tego powodu obowiązek dopilnowania, by wszystko działało zgodnie z planem teraz i w przyszłości, spoczywa na programiście. Testy jednostkowe pozwalają opisać oczekiwania względem kodu. Można je wykonywać automatycznie, aby na bieżąco sprawdzać, czy program niespodziewanie nie zmienił sposobu działania.

Jako ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required