O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Zakończenie

Jeśli nie potrafisz wyjaśnić czegoś w prosty sposób, to znaczy, że tak naprawdę tego nie rozumiesz.

Albert Einstein

Praktyczną sferę nauki o danych najlepiej opisać jako połączenie inżynierii analitycznej i eksploracji. Firma stawia problem, który chcielibyśmy rozwiązać. Problem biznesowy rzadko daje się bezpośrednio przedstawić jako jedno z naszych podstawowych zadań eksploracji danych. Możemy go rozłożyć na podzadania, które uważamy, że potrafimy rozwiązać, zaczynając zwykle od istniejących narzędzi. W przypadku niektórych z tych zadań nie zawsze wiemy, na ile dobrze potrafimy je rozwiązać, musimy więc przeprowadzić eksplorację danych oraz ewaluację, aby się o tym przekonać. Jeśli się to nie uda, to być może będziemy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required