O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Nauka o danych i strategia biznesowa

Podstawowe pojęcia: Nasze zasady jako podstawa sukcesu firmy działającej na podstawie danych; Zdobywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej za pomocą nauki o danych; Znaczenie dbałości o potencjał nauki o danych.

W tym rozdziale omówimy interakcję między nauką o danych i strategią biznesową, uwzględniając ogólny punkt widzenia na temat selekcjonowania problemów, które należy rozwiązywać za pomocą nauki o danych. Wiemy, że podstawowe koncepcje nauki o danych pozwalają nam wnikliwie studiować kwestie strategiczne. Pokażemy także, w jaki sposób zbiór koncepcji, jako całość, może być przydatny w analizowaniu taktycznych decyzji biznesowych, takich jak ocena propozycji projektów z zakresu nauki o ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required