O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Wizualizacja skuteczności modelu

Podstawowe pojęcia: Wizualizacja skuteczności modelu przy różnych rodzajach niepewności; Dalsze rozważania odnośnie tego, czego należy oczekiwać od wyników eksploracji danych.

Przykładowe techniki: Krzywe zysku; Krzywe łącznej reakcji; Krzywe przyrostu; Krzywe ROC.

W poprzednim rozdziale przedstawiliśmy podstawowe zagadnienia ewaluacji modelu i zastanawialiśmy się nad pytaniem, co stanowi o tym, że model jest dobry. Dokonaliśmy szczegółowych obliczeń z wykorzystaniem platformy wartości oczekiwanej. Tamten rozdział zawierał znacznie więcej matematyki niż wcześniejsze i jeśli jest to Twoje pierwsze zetknięcie z tym materiałem, to możesz czuć się przytłoczony wszystkimi tymi równaniami. Choć stanowią one ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required