O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek C. Słowniczek

Uwaga: Ten słowniczek jest rozszerzoną wersją słowniczka opracowanego przez Rona Kohaviego i Fostera Provosta (1998) i został wykorzystany za zgodą Springer Science and Business Media.

A priori

A priori to termin zapożyczony z filozofii, oznaczający „przed doświadczeniem”. W nauce o danych przekonanie a priori to takie, które w odniesieniu do problemu opiera się na wiedzy ogólnej, w przeciwieństwie do przekonania, które powstaje po zbadaniu danych. Można na przykład stwierdzić: „Nie ma powodu uważać a priori, że ta zależność jest liniowa”. Po przeanalizowaniu danych można uznać, że dwie zmienne pozostają w relacji liniowej (a więc powinna się sprawdzić regresja liniowa), ale na podstawie wcześniej zdobytej wiedzy nie było powodu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required