O'Reilly logo

Łamanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS by Jonathan Zdziarski

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Hakowanie biblioteki systemu wykonawczego

Jak już wiesz, język Objective-C działa na wyższym poziomie od języka C i ma mechanizm komunikatów zaimplementowany przy użyciu bardzo prostych funkcji i struktur w stylu języka C. W Rozdział 7. pokazałem, jak się przechwytuje komunikaty i jak można nimi manipulować przy użyciu takich narzędzi jak skryptowy język Cycript. W tym rozdziale zajrzymy jeszcze dalej w głąb aplikacji, aby zobaczyć jej rodzime funkcje i struktury. Nauczysz się debugować i dezasemblować programy.

Rozkładanie Objective-C

Prosty program Witaj, świecie, o którym była mowa w Rozdział 7., występował w dwóch wersjach: wysokopoziomowej wersji w języku Objective-C i niskopoziomowej w języku C. W wersji Objective-C do klasy

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required