O'Reilly logo

Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania by Jennifer Greene, Andrew Stellman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 4.

Scrum i samoorganizujące się zespoły

Wzniosłe zasady, które nie prowadzą do działań, to tylko puste słowa. Natomiast konkretne praktyki bez reguł opisujących ich stosowanie często są niewłaściwie używane.

— Jim Highsmith1

Slogan związany z grą Othello brzmi: „Minuta na poznanie zasad, całe życie na ich opanowanie”. Dotyczy to także zespołów stosujących podejście Scrum. Podstawowe praktyki i działanie tej metodyki są zrozumiałe i łatwe do zastosowania. Jednak trudniej jest zrozumieć, w jaki sposób wartości charakterystyczne dla tego podejścia sprawiają, że owe praktyki prowadzą do powstawania lepszego oprogramowania.

Reguły podejścia Scrum są proste i łatwe do zaprezentowania. Dlatego stanowią doskonały punkt wyjścia dla wielu zespołów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required