O'Reilly logo

Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania by Jennifer Greene, Andrew Stellman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 1.

Poznaj Agile

Najważniejszym, możliwym do wypracowania nastawieniem jest potrzeba ciągłego uczenia się.

— John Dewey, Experience and Education

Bycie zwinnym jest niezwykle ekscytujące! Po raz pierwszy nasza branża znalazła prawdziwie zrównoważony sposób na rozwiązywanie problemów, z którymi borykały się całe pokolenia zespołów programistycznych. Oto kilka rozwiązań oferowanych przez metodyki zwinne:

• Projekty prowadzone zgodnie z zasadami metodyk zwinnych są wykonywane na czas, co z pewnością docenią zespoły zmagające się z projektami dostarczanymi bardzo późno i przekraczającymi zakładany budżet.

• Projekty prowadzone zgodnie z zasadami metodyk zwinnych dostarczają oprogramowanie wysokiej jakości, co spotka się z uznaniem zespołów, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required