O'Reilly logo

Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy by Dragos Georgita, Kevin Hoyt, Daniel Dura, Mike Chambers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Adobe AIR dla programistów JavaScript: Leksykon kieszonkowy

Przedmowa

Niniejsza książka stanowi krótkie wprowadzenie do tworzenia aplikacji Adobe AIR. Adobe AIR to nowe międzyplatformowe środowisko uruchomieniowe opracowane przez firmę Adobe. Choć Adobe AIR umożliwia tworzenie aplikacji opartych zarówno na Flashu, jak i HTML-u, ten przewodnik skupia się na budowaniu aplikacji z wykorzystaniem języków HTML i JavaScript.

Książka oferuje przegląd Adobe AIR, wskazówki na temat konfiguracji środowiska programistycznego i omówienie nowych funkcji oraz interfejsów API AIR. Dzięki lekturze czytelnik dowie się, czym jest Adobe AIR i jak budować aplikacje HTML oraz JavaScript przeznaczone dla tego środowiska.

Konwencje nazewnicze środowiska uruchomieniowego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required