O'Reilly logo

Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Matthew MacDonald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Opanowywanie obsługi arkusza danych: sortowanie, wyszukiwanie, filtrowanie i inne czynności

WRozdział 1. poznałeś arkusz danych — wygodny i łatwy sposób przeglądania i edycji zawartości tabeli. Dowiedziałeś się, że arkusz danych nie jest najlepszym miejscem na tworzenie tabeli (Widok projektu jest lepszym wyborem dla osób chcących mieć pełną kontrolę nad bazą danych). Jednak arkusz danych jest świetnym narzędziem do przeglądania rekordów w tabeli, edytowania ich i wstawiania nowych danych.

Dzięki doświadczeniu nabytemu podczas tworzenia tabeli Lalki („Tworzenie prostej tabeli”) prawdopodobnie praca z arkuszem danych nie jest już dla Ciebie kłopotliwa. Jednak większość tabel jest znacznie większa od poprzednich przykładów. Mimo wszystko, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required