O'Reilly logo
  • Nguyen Tuan thinks this is interesting:

it is very important to define standards

From

Cover of Microservice Patterns and Best Practices

Note

Vô cùng quan trọng cần định nghĩa chuẩn standards. Nó ko chỉ là chuẩn về CCC, ngôn ngữ mà còn về document, giao tiếp giữa các team...