O'Reilly logo
  • Jacek Nitkiewicz thinks this is interesting:

 1 class A {
       B b;
 3     f() {
           b.g();
 5     };
   };
 7
   class B {
 9     g() {};
       h() {};
11 };

13 main() {
       ...

From

Cover of Elemental Design Patterns

Note

kiepskie, mało czytelnet formatowanie kodu