O'Reilly logo
  • Ture Erik Ringereide thinks this is interesting:

space beyond the document is a lightweight property that should be used in future digital reading designs.

From

Cover of Designing for Digital Reading

Note

der er ikkje noko ekstra margområde å bruke til notattaking på ein mobskjerm