O'Reilly logo
  • Ture Erik Ringereide thinks this is interesting:

lightweight

From

Cover of Designing for Digital Reading

Note

målet er å få all lesenavigering lettvint. operasjonaliser desse omgrepa i oppgåva mi