O'Reilly logo
  • Ture Erik Ringereide thinks this is interesting:

It has been widely recognized, however, that digital active reading tools are less intuitive and consequently require more conscious effort to perform, often breaking users out of their state of flow [Adler et al., 1998; Marshall and Bly, 2005; Sellen and Harper, 2003].

From

Cover of Designing for Digital Reading

Note

men her i dette digitale mediumet øydelegg ein ikkje papiret, ein kan enkelt viske noko ut uten at det vert stygt på papiret eller at det neste ein skriv vert uleselege. ein kan også angre understreking/fargemerking lett og få heilt rein og kvit tekst at.