O'Reilly logo
  • Ture Erik Ringereide thinks this is interesting:

attempt to recreate the physical annotation process digitally

From

Cover of Designing for Digital Reading

Note

i Word er dette mogleg, dette med annotasjonar, ser ein dei i mobilversjonen? JA, SOM EIT BREV-IKON PÅ SIDA AV TEKSTEN, TRYKK PÅ DET OG TEKSTEN VERT SYNT FRAM I EIN TEKSTBOKS NEDST PÅ MOBILEN