O'Reilly logo
  • Ture Erik Ringereide thinks this is interesting:

Poor user interface design

From

Cover of Designing for Digital Reading

Note

ja! kva er det som hindrar studentane i å evt. løyse oppgåvene? det Korleis navigerar dei, og kva hindrar dei? Kva fungerer? Fungerer/fungerAr?