O'Reilly logo
  • Ture Erik Ringereide thinks this is interesting:

This state is extremely undesirable in HCI as

From

Cover of Designing for Digital Reading

Note

Vorhanden, kan jo vere at studentane ikkje iblant tykkjer om eigenskapane til navigeringsverktya i Bluefire. Då kan eg dra dét inn i tolkinga mi.