O'Reilly logo
  • Ture Erik Ringereide thinks this is interesting:

some researchers have tried to reproduce the experience of physical books as literally as possible when using digital texts, which allows the direct transfer of behaviors between the two mediums.

From

Cover of Designing for Digital Reading

Note

Men det er heilt enkelt lettare å halde ein mob i handa for lessing enn det er å halda eit lesebrett, pga. storleiken, og dimed fell grunnlaget vekk for å laga ein bok-liknande applikasjon